Ovanligt-bra-stipendium

 
 
Ovanligt-Bra–Stipendium

2011: Anna Bergvall, Sång och musik.
2012: Thomas Ahlqvist, Ordf. Karlskrona Filmstudio, Kulturarbetare.
2013: Spider, Kulturförening inom musik och dans.
2014: Tillsammans Karlskrona. En gräsrotsrörelse.
2015: Pelle Hånberg tränare Karlskrona HK.
2016: Fakhri Barzandeh och Bahram Ghandchi Internationellt café
2017: Anders Abrahamsson Film och bildkonstnär
2018: LP verksamhetens ordförande Jan-Eric Jarny
2019: Ingen utdelning
2020: Ingen utdelning
 

 

 

 
www.stadsbudskarenkarlskrona.se